LV RU EN

Jaunas Informācijas sistēmas izstrāde vai esošās uzlabošana

Mūsu sadarbība sāksies ar sākotnējo izpēti un analīzi, kuras ietvaros sagatavosim detalizētu piedāvājumu, kurā tiks uzskaitīti veicamie darbi un to darbietilpība stundās.

Pēc piedāvājuma akceptēšanas, iespējami ātri sagatavosim risinājuma prototipu. Tālākajā izstrādes gaitā sagatavosim vienu vai vairākus nodevumus. Šādi mēs uzturēsim pastāvīgu kontaktu ar jums, regulāri saskaņojot paveikto un laikus ieviešot nepieciešamās korekcijas.

Būtībā izstrāde notiek iteratīvi uzlabojot un papildinot sistēmu, līdz tiek sasniegti nospraustie mērķi. To mēdz dēvēt par Agile programmatūras izstrādes metodiku un mūsu praksē tā ir bijusi visproduktīvākā.

Pēc pabeigtas izstrādes mūsu testētāji veiks vispusīgu risinājuma kvalitātes pārbaudi. Tālāk sistēma tiks nodota jums akcepttestēšanā. Pēc jūsu akcepta sistēma tiks uzstādīta produkcijas vidē.