LV RU EN
Veiktspējas uzlabošana : metodoloģija, kas strādā
2016/02/16   Raivis Spēlmanis

Kamolā tinējs

Vai esat kādreiz piedzīvojuši brīdi, kad Jūsu web serveris vairs nespēj apstrādāt pieprasījumus? Jūsu lapa vakar nebija pieejama 6 stundas? Klienta pārlūka peles kursors “griežas kamolā” jau minūti? Tā var būt gan laba, gan arī slikta ziņa. Ja jūsu resurss ir piedzīvojis negaidītu, sensacionālu klientu pieplūdumu – apsveicu! Visdrīzāk jebkurš no mums vēlētos jūsu problēmas!


Tomēr, visticamāk, jūsu tīmekļa vietne “piebremzē” bez jebkāda objektīva iemesla. Bieži vien, neiedziļinoties problēmas būtībā, mēs uzreiz sākam runāt par lēniem “dzelžiem” vai par tīkla caurlaides spēju – parasti aizmirstot, ka šīs lietas vairāk piederas pagātnei. Vienkārši tāpēc, ka tā ir vieglāk un vienkāršāk. Tomēr daudz biežāk šeit ir vainojams cilvēka faktors – programmētāja neefektīvi realizēta konstrukcija vai konfigurācijas problēma.

Metodoloģija, “soli pa solim”

  1. Identificējam problemātiskos lietošanas scenārijus, kas rada/var potenciāli radīt ātrdarbības problēmas;
  2. Imitējam servera noslodzi katram no scenārijiem, kas ir vismaz tik liela kā iepriekš novērotā/prognozējamā noslodze. Lietojam rīku, kas noslodzes laikā pieraksta galvenos raksturlielumus (lapas reakcijas laiku, pieprasījumu skaitu minūtē, CPU un atmiņas noslodzi utt.);
  3. Veicam slodzes pieraksta analīzi un identificējam galvenos cēloņus: problemātiskās izejas koda sekcijas, konfigurācijas problēmas utt.;
  4. Veicam problemātisko izejas koda sekciju analīzi un identificējam problēmas;
  5. Novēršam nepilnības izejas kodā un servera konfigurācijā.

Atkārtojam 2-5 iteratīvi līdz tiek sasniegts apmierinošs rezultāts.